Opłata miesięczna za przedszkole wynosi 720 zł z wyżywieniem

Wpisowe tylko 150zł

W czesnym zawarte są koszty:

 • pobytu dziecka w przedszkolu od godz: 6:30 do 16:30
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z arteterapii
 • muzykoterapia
 • zajęcia teatralne
 • rytmika
 • artystyczna środa –  zajęcia plastyczno- techniczne
 • poniedziałek z poezją – zajęcia wprowadzają dzieci w ciekawy świat poezji, która staje się scenariuszem dobrej zabawy słowami.
 • codziennie gimnastyka ogólnorozwojowa
 • codziennie zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne
 • bajkoterapia z rodzicami – „Bajka jest dobra na wszystko”
 • zajęcia tematyczne – „Jesteśmy Małymi Odkrywcami” – poznajemy tajemnice świata

Zajęcia dodatkowe dodatkowo płatne – do wyboru dla rodzica
Zumba – 35 zł
Koszty całodziennego wyżywienia każdego dziecka pokrywa właściciel przedszkola

Opłaty za miesiąc bieżący prosimy wpłacać do 10-go każdego miesiąca na konto:

BANK ING 38 1050 1908 1000 0090 3127 6323

W razie nieobecności dziecka czesne ulegnie zmniejszeniu o 10zł za każdy dzień tej nieobecności nie dłużej jednak niż przez okres 40 dni w roku kalendarzowych