04

mar

Informacja w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo!!!

Działając w oparciu o Rekomendację Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

UPRZEJMIE PROSIMY O :

  1. Przypominanie dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny – częstego, prawidłowego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
  2. Nie przyprowadzanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.
  • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola i żłobka należy się Państwu zasiłek opiekuńczy”.
  • Osoby, które wróciły z terenów występowania wirusa i mają objawy grypopodobne, powinny „bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w szpitalu”.