Konkurs dla przedszkoli – wyniki

W dniu 01 września 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pt. „WYMARZONE WAKACJE”.

Ponieważ na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody:

5 pierwszych miejsc:

Gaja Kiełczewska – Niepubliczne Przedszkole Frajda w Tychach

Martynka Hanusiak – Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Skawinie

Wiktoria Pietrusz – Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa w Węgorzynie

Oskar Ryszka – Przedszkole Nr 29 w Bielsko – Białej

Szymon Jaśkiewicz – Oddział Przedszkolny SP W Kwakowie im. Polskich Olimpijczyków

5 wyróżnień:

Julia Hausler – Niepubliczne Przedszkole o profilu sportowym „Sportusie” w Katowicach

Liliana Łydka – Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Olkuszu

Małgosia Astriab – Przedszkole Nr 5 „Wrocławskie Krasnale” we Wrocławiu

Mikołaj Kunysz – Przedszkole Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

Stanisław Szklarz – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Przyjazny Zakątek w Siemianowicach Śl.

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje, a rodzicom i nauczycielom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu pięknych prac. Zapraszamy do obejrzenia galerii pokonkursowej.

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowy Domek” Sp.z o.o. a fundatorem nagród jest The Rose SA wyłączny dystrybutor firmy BioG.
 2. Konkurs rozpoczyna się 08.05 2017 r. i trwać będzie do 25.08 2017 r.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.
 4. Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie: imię autora, wiek, nazwę przedszkola, miasto.
 5. Pracę należy wykonać w formie płaskiej, wielkości A4- A3 dowolną techniką.
 6. Pracę należy wysłać na adres organizatora:
  • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowy Domek” Sp.z o.o. ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica
  • lub drogą elektroniczną konkurs@biogcosmetics.pl,
 1. Prace oceniane będą pod względem: pomysłowości wykonania, zgodności z tematem, wieku uczestnika oraz różnorodności użytych materiałów.
 2. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
 3. Organizator konkursu przewiduje dla nagrodzonych w konkursie przedszkoli nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.09.2017r.
 5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie bajkowydomek.net, www.biogcosmetics.pl oraz na Facebooku.
 6. Organizator nie przewiduje zwrotu prac. Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konkursie biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Każde przedszkole może wysłać maksymalnie 15 prac konkursowych.
 3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne – rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.
 4. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 5. Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie: imię autora, wiek, nazwę przedszkola, miasto.
 6. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w terminie do dnia 25.08.2017 r. na adres:
  • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowy Domek” Sp.z o.o. ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica
  • lub drogą elektroniczną konkurs@biogcosmetics.pl,
 7. Konkurs będzie trwał od 08.05.2017 do 25.08.2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.09.2017r.
 8. Laureatami konkursu zostaną dzieci oraz przedszkola, których prace zostaną wybrane przez komisję.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 01.09.2017.
 3. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie biocosmetics.pl, www.bajkowydomek.net, oraz na Facebooku.

NAGRODY

 1. Organizator konkursu wyłoni 5 najlepszych prac z różnych przedszkoli.
  • autorzy wygranych pracy otrzymają zestawy kosmetyków BioG,
  • przedszkola zwycięzców otrzymają zestaw mydeł z nanosrebrem BioG,
  • przedszkola otrzymają dyplomy uczestnictwa,
  • każde nagrodzone dziecko otrzyma dyplom za udział w konkursie,
  • rodzice dzieci biorących udział w konkursie otrzymają bon rabatowy na kosmetyki BioG,
  • nauczyciele otrzymają podziękowania.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY