Niepubliczne Przedszkole i Żłobek BAJKOWY DOMEK

Al. Niepodległości 14
58-100 Świdnica

e-mail: m.baranowska@gsma24.pl

telefony:

Żłobek: 512 873 370
Przedszkole 791 206 262

ORGAN PROWADZĄCY
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek BAJKOWY DOMEK Sp. z o.o.

PREZES – Monika Krawczyk-Rudnicka – monika.krawczyk@gsma24.pl
Dyrektor – Monika Baranowska – m.baranowska@gsma24.pl
Wicedyrektor – Kinga Ciecińska – k.ciecinska@gsma24.pl