Opłata miesięczna za żłobek wynosi 810

Wpisowe tylko 150zł

W czesnym zawarte są koszty:

  • pobytu dziecka w żłobku od godz: 6:30 do 16:30
  • zajęcia z arteterapii
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia sensoryczne
  •  zajęcia plastyczno- techniczne
  • rytmika – taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna
  • codziennie gimnastyka ogólnorozwojowa
  • codziennie zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne
  • bajkoterapia
  • teatrzyki przyjezdne