KAŻDE DZIECKO JEST JEDYNE I WYJĄTKOWE

Każde dziecko jest inne − ma swój wewnętrzny plan rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości. Wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, które rozwijają się w różnym okresie życia. Jeśli nie zostaną w porę dostrzeżone mogą zaniknąć bezpowrotnie. W naszym żłobku stawiamy na wszechstronny rozwój maluchów, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. By to osiągnąć wybraliśmy najskuteczniejsze metody:

  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Pedagogiki Zabawy
  • Zabawy Fundamentalne
  • Poranny krąg

Treści programowe realizowane będą poprzez wyzwalanie w dziecku aktywności. To potrzeby własne dziecka umożliwiają uaktywnienie jego spontaniczności. Postępowanie z dzieckiem zgodne będzie z ekspresyjnym modelem wychowania, który zakłada, że dziecko to istota wolna, otwarta, autonomiczna, zdolna do samorozwoju, jest wartością sama w sobie, jest podmiotem. W wieku do 3 lat podstawę rozwoju dziecka stanowi aktywność sensorycznomotoryczna. Wspomaganie jej sprawia, że dziecko rozwija się prawidłowo. Osiąga sprawność fizyczną, wrażliwość zmysłową, rozwija się jego sfera umysłowa, komunikuje się werbalnie i niewerbalnie, emocje są prawidłowo ukierunkowywane, a także nabywa umiejętności życia codziennego. Opiekun będzie dobierał formę pracy do określonego tematu zajęć nadając im charakter zabawy. Za jej pośrednictwem dziecko uczy się panowania nad swoim ciałem: rozwija równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową, poznaje świat materialny, gromadzi fakty i uczy się myślenia. Zabawa spełniająca takie funkcje będzie podstawową formą pracy w naszym żłobku. Będą to zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe, tematyczne, dydaktyczne. Wspomaganie rozwoju dziecka odbywać się będzie w toku zajęć prowadzonych w małych grupach.

Będą to zajęcia:

  • rytmiczno-muzyczne,
  • stymulujące rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny,
  • wspomagające rozwój poprzez ruch i polisensorykę.

Plan uroczystości i zajęć

UROCZYSTOŚCI W ŻŁOBKU

TerminZadanieUwagi
6.09.2022
Zebranie ogólne z rodzicami

1.09.2022Rozpoczęcie roku żłobkowego
16.09.2022Akcja „Sprzątanie świata”
21.10.2022Bal jesienny
14.10.2022Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
1.11.2022Wszystkich ŚwiętychDzień ustawowo wolny
10.11.2022Narodowe Święto Niepodległości –UROCZYSTY APEL
6.12.2022Mikołajki
17.12.2022Jasełka
23.12.2022Wigilia
2.02.2023Bal karnawałowy
20.01.2023Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
10.02.2023Zebranie grupowe z rodzicami
21.03.2023Pierwszy dzień wiosny
22.04.2023D Dzień Ziemi
17.06.2023Dzień Rodziny- występ w teatrze
17- 30. 07.2023Przerwa wakacyjna