KAŻDE DZIECKO JEST JEDYNE I WYJĄTKOWE

Każde dziecko jest inne − ma swój wewnętrzny plan rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości. Wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, które rozwijają się w różnym okresie życia. Jeśli nie zostaną w porę dostrzeżone mogą zaniknąć bezpowrotnie. W naszym żłobku stawiamy na wszechstronny rozwój maluchów, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. By to osiągnąć wybraliśmy najskuteczniejsze metody:

  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Pedagogiki Zabawy
  • Zabawy Fundamentalne
  • Poranny krąg

 

Treści programowe realizowane będą poprzez wyzwalanie w dziecku aktywności. To potrzeby własne dziecka umożliwiają uaktywnienie jego spontaniczności. Postępowanie z dzieckiem zgodne będzie z ekspresyjnym modelem wychowania, który zakłada, że dziecko to istota wolna, otwarta, autonomiczna, zdolna do samorozwoju, jest wartością sama w sobie, jest podmiotem. W wieku do 3 lat podstawę rozwoju dziecka stanowi aktywność sensorycznomotoryczna. Wspomaganie jej sprawia, że dziecko rozwija się prawidłowo. Osiąga sprawność fizyczną, wrażliwość zmysłową, rozwija się jego sfera umysłowa, komunikuje się werbalnie i niewerbalnie, emocje są prawidłowo ukierunkowywane, a także nabywa umiejętności życia codziennego. Opiekun będzie dobierał formę pracy do określonego tematu zajęć nadając im charakter zabawy. Za jej pośrednictwem dziecko uczy się panowania nad swoim ciałem: rozwija równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową, poznaje świat materialny, gromadzi fakty i uczy się myślenia. Zabawa spełniająca takie funkcje będzie podstawową formą pracy w naszym żłobku. Będą to zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe, tematyczne, dydaktyczne. Wspomaganie rozwoju dziecka odbywać się będzie w toku zajęć prowadzonych w małych grupach.

Będą to zajęcia:

  • rytmiczno-muzyczne,
  • stymulujące rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny,
  • wspomagające rozwój poprzez ruch i polisensorykę.

Plan uroczystości i zajęć na rok 2019/2020

Wrzesień 18.09 Dzień aptekarza
20.09 Dzień Przedszkolaka
23.09 Pierwszy Dzień Jesieni (wycieczka edukacyjna do parku)
27.09 Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania
Październik

04.10 Międzynarodowy Dzień Zwierząt
09.10 Dzień Poczty
14.10 Dzień Nauczyciela
21.10 Dzień Pieczonego Ziemniaka
Listopad 05.11 Dzień Postaci z Bajek
08.11 Święto Niepodległości (11.11.2019)
25.11 Dzień Pluszowego Misia

Grudzień
04.12 Dzień Górnika
06.12 Mikołajki
14.12 Jasełka w Teatrze
17.12 Warsztaty z rodzicami
20.12 Spotkanie wigilijne w grupach
Styczeń 21-22.01 Dzień Babci i Dziadka
27.01 Bal Karnawałowy
30.01 Dzień Higieny jamy ustnej
Luty 08.02 Mali Odkrywcy (EXPERYMENTY)
20.02.Tłusty Czwartek
26.02 Dzień Dinozaura
28.02 Dzień Poezji SPOTKANIE Z POLICJANTEM PODCZAS FERII
Marzec 02.03 Dzień piegów
13.03 Dzień z MATEMATYKĄ 🙂
16.03 Dzień Morza
21.03 Pierwszy dzień wiosny
Kwiecień 02.04 Dzień Książki
08.04 Światowy Dzień Zdrowia
14.04 Dzień Czekolady
27.04 Dzień Ziemi
30.04 Uroczysty Apel z okazji Świąt Majowych
Maj 02.05 Dzień Flagi (obchody Świąt Majowych)
08.05 Dzień Bibliotek
15.05 Dzień Niezapominajki
22.05 Dzień Praw Zwierząt
Czerwiec 01.06 Dzień Dziecka
20.06 Dzień Rodziny (Występ w I LO)
22.06 Dzień Muzyki 29.06 Dzień Kosmosu