Program

W życiu każdego dziecka edukacja przedszkolna odgrywa bardzo ważny etap jego życia, a także kluczowy etap rozwoju. Dlatego też nasze Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość zdobywania wiedzy, która pomoże im w rozwijaniu kluczowych postaw : poczucia własnej wartości, samodzielności, umiejętności językowych a także współdziałania z otoczeniem.

W naszym Przedszkolu szczególnie staramy się nauczyć naszych podopiecznych;

  • Poznawania wartości moralnych
  • Rozpoznawanie i określanie swoich stanów emocjonalnych w czasie zabaw i innych działań
  • Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych ubieranie, korzystanie z toalety
  • Podawania informacji o sobie

Poza podstawą programową w naszej placówce prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych, pozwalających na zdobywanie przez naszych podopiecznych dodatkowej wiedzy oraz pozwalające na poszerzenie ich horyzontów

Dodaj komentarz