Rekrutacja do Przedszkola

  czesne 480 zł (w tym wyżywienie) oraz:

  • Język Angielski
  • Zajęcia szachowe
  • Kółko matematyczne i przyrodnicze
  • Codziennie gimnastyka ogólnorozwojowa
  • Codziennie zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne
  • Bajkoterapia z rodzicami – „Bajka jest dobra na wszystko”, „Jesteśmy Małymi Odkrywcami” – poznajemy tajemnice świata

  Zajęcia Tematyczne

  Przedszkole prowadzi zajęcia dla dzieci, które posiadają opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju oraz Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności.

  Indywidualna opieka logopedyczna prowadzona dla dzieci  z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.

  Indywidualna opieka psychologiczna prowadzona dla  dzieci z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.

  Indywidualna opieka pedagogiczna prowadzona dla dzieci  z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.

  Zajęcia rewalidacyjne.

  Zajęcia dodatkowe dodatkowo płatne – do wyboru dla rodzica

  • Zumba – 25 zł
  • Filharmonia na wesoło – 5 zł