Opłata roczna 150 zł, płatna w trzech transzach

  • 60 zł wrzesień
  • 30 zł grudzień
  • 60 kwiecień