Wyprawka

Kwota wyprawki plastycznej – 60zł na pół roku.

Dwie paczki chusteczek mokrych i jedna suchych miesięcznie

Obuwie zmienne

Ręczniczek

Szczoteczka do zębów, kubek, pasta