W naszym przedszkolu w poniedziałki prowadzone są kółka zainteresowań :

Matematyczne

Dzieci ucząc się matematyki kształtują wiele umiejętności: uogólnianie i wyodrębnianie najważniejszego, analizowanie,systematyzowanie, dostrzeganie prawidłowości, ustalanie związków przyczynowo-skutkowych, wyciąganie wniosków, logicznego i strategicznego myślenia.

Przyrodnicze

Przyroda to świat, który nas otacza i my ludzie również jesteśmy jej częścią. Dzięki swemu pięknu i dynamice przyciąga nas do siebie.